ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร กส.กสอ.(ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) วงเงินงบประมาณ 96,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ.

ลงเมื่อวันที่ 29/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์