ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 22
    ก.ย. 2563
    ประกาศผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน" (Sustainable Packaging)

    ประกาศผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน" (Sustainable Packaging) มีผลงานที่ได้รับรางวัลเป็น ThaiStar Winners และรางวัลพิเศษ รวมทั้งสิ้น 79 รางวัล   กองประกวดฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน...ท่านจะได้รับการประสานงาน เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เนื่องในงาน Propak Asia 2020 ต่อไป และจะได้รับการติดต่อจาก Informa Market ผู้จัดงานPropak Asia เพื่อถ่ายทำVTR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกด้วย......   ทั้งนี้ กองประกวดฯ ขอขอบพระคุณผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทุกท่าน ทุกประเภท ผลงานของท่านจะได้รับการจัดทำในรูปแบบE-Publishing และ E-database ซึ่งทางเรา จะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป...เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ต่อๆไปในอนาคต ถ้ามีข้อบกพร่องประการใด กองประกวดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้    หมายเหตุ: 1. ผลการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นที่สิ้นสุด 2. ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการฉบับภาษาไทยและอังกฤษ จะถูกเผยแพร่ต่อไป หลังอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลงนาม 3. ผลงานที่ชนะการประกวดฯ ทุกผลงาน ทางกองประกวดจะไม่คืนให้ทันที เนื่องจากต้องใช้ในการจัดนินทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลา 1 ปี 4. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับคืนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น...ถ้าไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน กองประกวดจะถือว่าไม่ประสงค์จะรับผลงานคืน และจะนำผลงานเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีในลำดับต่อไป   1. ประเภท : ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป : SC 2. ประเภท : ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป : ST 3. ประเภท : บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด : C