ตรวจประเมินโรงงานที่ผ่านเข้ารอบที่2 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ Creative SME

วันที่เผยแพร่ : 01/07/2020 | เผยแพร่โดย : nut

  • c
  • c

กสอ. ตรวจประเมินโรงงานที่ผ่านเข้ารอบที่2 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ Creative SME
โรงงานที่ 5 ในเขต กทม.และปริมณฑล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ Creative SME นำโดย ชช.นฤมล ศิริทรงธรรม พร้อมด้วย. ผู้แทน SME D Bank ผู้แทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการ และ จนท. ได้เข้าตรวจประเมินรอบที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้า และกระเป๋า โดยการนำวัสดุจากธรรมชาติ มาดัดแปลงใช้เป็นหน้าผ้าในการทำรองเท้า และกระเป๋า เช่น ขุยมะพร้าว กากกาแฟ แกลบ และใบไม้แห้งต่างๆ มาสร้างลวดลายที่มีสไตล์และมีเอกลักษ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ