หารือแนวทางการจัดงานนิทรรศการทั้งในรูปแบบOffline และOnline

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2020 | เผยแพร่โดย : nut

  • c

29 มิถุนายน 2563 นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากInforma Market (Thailand) ผู้จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย Propak Asia 2020 เพื่อหารือแนวทางการจัดงานนิทรรศการทั้งในรูปแบบOffline และOnline ตลอดจนแนวทางการประชาสัมพันธ์การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (ThaiStar2020) และการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ในแขนงต่างๆ ผ่านรูปแบบWebinar อีกด้วย
โดยงาน Propak Asia 2020 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทคบางนา และผ่านทางVirtual Exhibition ในระบบOnline ซึ่งกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จะนำเสนอความคืบหน้าของการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในลำดับต่อไป

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ