นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นปนะธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สู่สากล" ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 2561

วันที่เผยแพร่ : 19/12/2018 | เผยแพร่โดย :

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นปนะธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สู่สากล" ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธค. 61 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและโอกาสสู่ตลาดสากลมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ กว่า 30 คน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ