กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบนวัตกรรมกระเป๋าแฟชั่น ณ อาคาร Thai-IDC

วันที่เผยแพร่ : 12/02/2019 | เผยแพร่โดย :

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าหน้าที่ กช.กส.กสอ. จัดฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบนวัตกรรมกระเป๋าแฟชั่น" ณ. ชั้น 2 อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ (thai-idc) กิจกรรมวันที่สอง นำแบบแพทเทิร์นไปประกอบเป็นชิ้นส่วนกระเป๋า และฝึกการเย็บประกอบตามแบบนวัตกรรมกระเป๋าแฟชั่น

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ