กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้คำปรึกษาดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC)

วันที่เผยแพร่ : 06/03/2019 | เผยแพร่โดย : nut

  • c
  • c

6 มีนาคม 2562  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กส.กสอ.) มอบหมายให้บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy ประจำปี 2562 ดำเนินการจัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานการออกแบบ Mood Board ของนักออกแบบจำนวน 50 แบรนด์ ภายใต้แนวคิดการนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ณ ศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC)

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ