กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งผู้ประกอบการถึงฝั่ง ชิงรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ปี2563 มาครองสำเร็จ

วันที่เผยแพร่ : 11/06/2020 | เผยแพร่โดย : nut

???? วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ได้มีการประกาศผลรางวัลการเข้าร่วมประกวดวิสาหกิจต้นแบบ ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace : SHAP) ผ่านช่องทาง Facebook live เพจ Shap Dip โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้
???? รางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ระดับ เพชร จำนวน 3 รางวัล
???? รางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ระดับ Platinum จำนวน 12 รางวัล
???? รางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ระดับ ทอง จำนวน 30 รางวัล
???? รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบโครงการ SHAP จำนวน 3 รางวัล
???? รางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP จำนวน 17 รางวัล
โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ส่งวิสาหกิจเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 สถานประกอบการ และได้รับรางวัล ดังนี้
1. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ระดับ เพชร
2. บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ระดับ Platinum
3. บริษัท เพ็ท สเปเชียลลิสต์ จำกัด ได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ระดับ ทอง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ