PROPAK ASIA ครั้งที่ 28 20-23 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา

วันที่เผยแพร่ : 08/07/2020 | เผยแพร่โดย : nut

  • c

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 28

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ