ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 "GIT's World Jewelry Design Awards 2021"

วันที่เผยแพร่ : 06/05/2021 | เผยแพร่โดย : tanapat

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 "GIT's World Jewelry Design Awards 2021" หัวข้อ "Intergeneration Jewelry - jewelry for every generation" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ

2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

3. เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการออกแบบเครื่องประดับให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย

4. เพื่อแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง

 

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น ใน 1 ชุดหรือคอลเลคชั่น โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาพวาดลงสีสวยงาม ไม่จำกัดเทคนิค หรือภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสตกิ เรซิ่น เทคนิคการเย็บปัก ถัก ร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงานซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆมาก่อน

5. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ คนละไม่เกิน 3 ชุดหรือคอลเลคชั่น

 

กำหนดระยะเวลา
มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลกครั้งที่ 15 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gitwjda.com หรือสมัครโดยการส่งใบสมัคร และผลงานทางไปรษณีย์

 

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 4,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ

  • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ

  • รางวัล GIT Popular Design 2021 เงินรางวัลมูลค่า 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ

หมายเหตุ เงินรางวัลขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

 

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ