“ดีพร้อม” ขอธารน้ำใจให้ ‘พี่น้องคลองเตย’ ร่วมบริจาค ช่วย ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด-19’

วันที่เผยแพร่ : 13/05/2021 | เผยแพร่โดย : tanapat

“ดีพร้อม” ขอธารน้ำใจให้ ‘พี่น้องคลองเตย’ ร่วมบริจาค ช่วย ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด-19’