กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ THAI-IDC ร่วมจัดแนวทางลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันที่เผยแพร่ : 04/06/2021 | เผยแพร่โดย : nut

  • c
  • c

อยากรอด ต้องรู้! ร่วมสู้โควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดคลัสเตอร์โรงงาน ทั้งยังสามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อได้
พบกับ 9 หัวข้อที่ต้องรู้ พร้อมแนวทางการบริหารองค์กร ในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฟังกันสด ๆ ทั้ง 5วัน ผ่านทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม (วันที่ 10-11, 14-15 และ 18 มิถุนายน 2564
เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนและถอดบทเรียนจากสถานประกอบการที่ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาได้จริงในหลากหลายรูปแบบ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การใช้เทคโนโลยีลดความแออัด และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
โดยท่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจได้ด้วยตนเอง
ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเพื่อรับฟังความรู้และร่วมเป็นเครือข่าย DIProm Fight Covid-19 ได้ที่ shorturl.asia/woCIE  แล้วพบกันนะครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWkEylqsCaSkBzqrOMVjW2eBTtkB6VpmPvqO4Yq0QCg86lw/viewform

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ