ขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

วันที่เผยแพร่ : 12/11/2018 | เผยแพร่โดย :

  • c
  • c

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย โดยสามารถดูรายละเอียดจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณฉัตร ไทยวงษ์ 0 2367 8225 หรือ E-mail: pannachat@dip.go.th

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ