ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคารและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี จ.พะเยา วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคารและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี จ.พะเยา รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 05/08/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์