ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานใน กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 จำนวน 1 อัตรา วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานใน กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 03/10/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์