ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ การตลาด การดำเนินธุรกิจ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมฯลฯ ภายใต้งาน สุรินทร์โมเดล จำนวน 26 รายการ วงเงินงบประมาณ 44,500.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ การตลาด การดำเนินธุรกิจ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมฯลฯ ภายใต้งาน  สุรินทร์โมเดล จำนวน  26 รายการ 

ลงเมื่อวันที่ 17/09/2020

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์