ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารไหม จำนวน 8 รายการ วงเงินงบประมาณ 48,321.20 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารไหม จำนวน 8 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2020

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์