ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อใข้ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ วงเงินงบประมาณ 99,510.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใข้ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์