ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา วัสดุสิ้นเปลือง 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 94,267.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสิ้นเปลือง 6 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์