ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 21,025.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์