ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) วงเงินงบประมาณ 194,400.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ.เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 29/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์