ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการออกเเบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเเละคอมโพสิท วงเงินราคากลาง บาท

ลงเมื่อวันที่ 10/07/2015

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์